4 اسفند 1398
|
کد خبر: ۱۳۳۳ تاریخ انتشار: یـک شنبه ، ۱۰ خرداد سال ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۲۵:۰ تعداد بازدید: ۳۸۵۵

افتتاحیه پنجمین جشنواره فیلم شهر

افتتاحیه پنجمین جشنواره فیلم شهر