29 مهر 1398
|
کد خبر: ۲۵۱۲ تاریخ انتشار: چهارشنبه ، ۱۲ تیر سال ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۳۷:۰ تعداد بازدید: ۱۴۰

ویدئو

گزارش بخش خبری 20:30 از نشست خبری هفتمین