3 اردیبهشت 1400
|
کد خبر: ۲۵۱۸ تاریخ انتشار: پنـج شنبه ، ۱۳ تیر سال ۱۳۹۸ ساعت ۰:۲:۰ تعداد بازدید: ۱۲۳۷

ویدئو

نظرات مسعود اطیابی و مهدی جعفری درباره هفتمین جشنواره فیلم شهر