11 فروردین 1399
|
کد خبر: ۲۵۱۸ تاریخ انتشار: پنـج شنبه ، ۱۳ تیر سال ۱۳۹۸ ساعت ۰:۲:۰ تعداد بازدید: ۳۶۷

ویدئو

نظرات مسعود اطیابی و مهدی جعفری درباره هفتمین جشنواره فیلم شهر