11 خرداد 1402
کد خبر: ۲۵۱۹ تاریخ انتشار: پنـج شنبه ، ۱۳ تیر سال ۱۳۹۸ ساعت ۰:۸:۰ تعداد بازدید: ۲۲۳۹

ویدئو

نظرات محمد علی فارسی و محسن یزدی درباره فیلمهای هفتمین دوره جشنواره فیلم شهر