24 آذر 1398
|
کد خبر: ۲۵۷۳ تاریخ انتشار: یـک شنبه ، ۶ مرداد سال ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۲:۰ تعداد بازدید: ۳۱۶

تجلیل از استاد علی نصیریان

تجلیل از استاد علی نصیریان