12 آذر 1401
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸

مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره فیلم شهر-1

عکاس: سحر قریب