9 بهمن 1400
|
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸

مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره فیلم شهر-1

عکاس: سحر قریب