12 آذر 1401
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۱

نشست خبری دبیر هشتمین جشنواره فیلم شهر

عکاس: فرزین شادمهر