12 آذر 1401
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۱

دومین نشست خبری هشتمین جشنواره فیلم شهر

عکاس: فرزین شادمهر