12 آذر 1401
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۱

افتتاحیه هشتمین جشنواره فیلم شهر در پردیس ملت/1