12 آذر 1401
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۱

روز اول برگزاری هشتمین جشنواره فیلم شهر/2

عکاس: محمدحسن اصلانی