11 خرداد 1402
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۱

روز اول برگزاری هشتمین جشنواره فیلم شهر/2

عکاس: محمدحسن اصلانی