12 آذر 1401
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۱

روز دوم برگزاری هشتمین جشنواره فیلم شهر/1

عکاس: محمدحسن اصلانی