11 خرداد 1402
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۱

روز سوم برگزاری هشتمین جشنواره فیلم شهر/1

عکاس: فرزین شادمهر