11 خرداد 1402
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۱

کارگاه از ایده تا تصویر استاد محمود کلاری

عکاس: محمدحسن اصلانی