28 شهریور 1398
|
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۶

مراسم افتتاحیه ششمین جشنواره فیلم شهر -1

عکاس: سحر قریب