28 شهریور 1398
|
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

گزارش روز دوم ششمین جشنواره فیلم شهر

عکاس: سحر قریب