28 شهریور 1398
|
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۶

تور فیلمبرداری فیلمبردار استرالیایی (پیتر جیمز)

عکاس: سهیل صلاحی زاده