28 شهریور 1398
|
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

نمایش «شرح یک عشق» ساخته فابریزیو کتانی

عکاس: سحر قریب