28 شهریور 1398
|
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

مراسم اختتامیه ششمین جشنواره فیلم شهر-1

عکاس: سحر قریب