3 بهمن 1398
|
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۸

افتتاحیه هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر

عکاس: سحر قریب