9 بهمن 1400
|
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۸

افتتاحیه نمایشگاه تجسمی شهر

عکاس: فرزین شادمهر