26 مرداد 1401
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۸

روز اول برگزاری هفتمین جشنواره فیلم شهر

عکاس: فرزین شادمهر