9 بهمن 1400
|
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۳۹۸

روز اول برگزاری هفتمین جشنواره فیلم شهر

عکاس: فرزین شادمهر